Szőc község honlapja

Képviselő-testületi ülések és döntések 2014

2014.12.11. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés: Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Előterjesztés: Törvényességi felhívás teljesítési határideje újabb meghosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztés: GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT, Üzemanyag elszámolási minta, Menetlevél gepjarmu-2-mell-km-osszesito gepjarmu-3-mell-tevekenysegnaplo
2014.12.11. Meghívó
Jegyzőkönyv
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének beszámolója a 2014. december 11-i közmeghallgatásra
2014.11.18. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: Az SZMSZ felülvizsgálata, új rendelet megalkotása
Előterjesztés: Törvényességi felhívás teljesítési határideje újabb meghosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztés: kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatára
2014.10.21. Meghívó
Jegyzőkönyv
Tájékoztató: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján tartott választásának eredményéről
Képviselők esküokmánya
Polgármester esküokmány
Jegyzőkönyv: az alpolgármester választásáról
Alpolgármester esküokmány
Előterjesztés: a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Jegyzőkönyv: az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai választásának eredményéről
Előterjesztés: az alporgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Jegyzőkönyv: az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke megválasztásának eredményéről
2014.09.30. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolodó támogatás
2014.09.22. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés melléklet: NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI BEVÉTELEI
2014.09.22. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztés melléklet: Szőc község Önkormányzata 2014. évi mérlege
Előterjesztés: Beszámoló Szőc Község Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
Előterjesztés melléklet: SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI
Előterjesztés: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megtárgyalása
Előterjesztés: A szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztés: A szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása II.
Előterjesztés: A szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása III.
Előterjesztés: Törvényességi felhívás teljesítési határideje meghosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztés: Feladat-ellátási megállapodás óvodai feladatok ellátására
Előterjesztés: Megállapodás iskolai étkeztetési feladatok ellátására
Előterjesztés: Élelmezési adagok 2014. Iskola
Árajánlat: Párkány – Oknoplast-Group
Árajánlat: Párkány – Bakos Márton építőipari vállalkozó
2014.08.21. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: Rendelet megalkotásának megtárgyalása a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól
Előterjesztés: A Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal ügyrendje módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Szőke Izolda szőci lakos ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezésének megtárgyalása
Előterjesztés: DRV
2014.07.03. Meghívó
Jegyzőkönyv
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
Szőc Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS – 2013.
2014.06.12. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Szőc 214/12, 214/13 és 214/14. hrsz-ú ingatlanok vételár-hátralékának behajtása
Ellenőrzési jelentés: SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT gazdasági szervezeténél tartott belső ellenőrzésről, Melléklet I., Melléklet II.
2014.05.28. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
2014.04.30. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése módosításának megtárgyalása, Melléklet (xls)
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadásának és pénzmaradvány elszámolásának megtárgyalása, Melléklet (xls)
2014.04.29. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A 2013. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, Melléklet (xls)
Előterjesztés: A 2013. évi zárszámadás megtárgyalása, Melléklet (xls)
2014.04.17. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Ajánlat I.
Ajánlat II.
Ajánlat III.
2014.03.20. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előterjesztés: A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
2014.03.04. Meghívó
Jegyzőkönyv
Határozati javaslat a 2014. március 4-i képviselő-testületi ülésre
Ajánlat I., Ajánlat II.
Ajánlat kazán
Összesített árajánlatok
2014.02.13. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: 2014. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Elfogadott 2014. évi éves ellenőrzési terv
2014.02.05. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése
2014.02.04.
Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: A képviselő-testület 2014. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
Előterjesztés: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztés: Szőc község Önkormányzata 2014. évi mérlege
Előterjesztés: Az SZMSZ módosításának megtárgyalása
2014. január 22. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Szociális rendelet

Archivum: