Szőc község honlapja

Rendeletek

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete:

a szociális igazgatásról, valamint a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2021. (VI.7.) Letöltés
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról 5/2021. (V.28.) Letöltés
a szociális igazgatásról, valamint a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról
4/2021. (V.27.) Letöltés
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvezetőt megillető díjról 1/2021. (I.19:) Letöltés
a szociális igazgatásról, valamint a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról
3/2020. (VI.15.) Letöltés
a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról 2/2020. (IV.27.) Letöltés
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. Hatályos: 2019. november 1. 14/2014. (XII.15.) Letöltés
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról. Hatályos: 2019. október 29. 11/2014. (XI.21.) Letöltés
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II.13.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről 14/2019. (XII.17.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 13/2019. (XII.17.) Letöltés
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2019. (XI.29.) Letöltés
szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 10/2019. (IX.15.) Letöltés
a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2019. (VIII.24.) Letöltés
a szociális igazgatásról, valamint a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2019. (VIII.15.) Letöltés
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 7/2019. (VII.1.) Letöltés
a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2019 (VI.28.) Letöltés
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 5/2019. (V.30.) Letöltés
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2019. (V.30.) Letöltés
a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2019. (III.29.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 219. évi illetményalapjáról 2/2019. (III.14.) Letöltés
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2019. (II.27.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetménykiegészítéséről
8/2018. (XII.20.) Letöltés
Szőc község Helyi Építési Szabályzatáról 7/2018. (XII.20.) Letöltés
SZT1
SZT2
szociális célú tűzifa természetbeni juttatásáról 6/2018. (X.20.) Letöltés
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról 5/2018. (V.31.) Letöltés
 a helyi közművelődésről szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2018 (III.28.)  Letöltés
a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2018 (III.28.) Letöltés
a településkép védelméről 2/2018. (II.22.) Letöltés
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.15.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása 13/2017. (XII.13.) Letöltés
szociális célú tüzelőanyag természetbeni juttatásról 12/2017. (XI.30.) Letöltés
a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 11/2017. (XI.8.) Letöltés
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 11/2014. (XI.21.) Letöltés
Melléklet
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 10/2017. (X.5.) Letöltés
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
9/2017. (IX.29.) Letöltés
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.9.) Önkormányzati rendelet módosításáról 8/2017. (VIII.31.) Letöltés
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 7/2017. (VII.5.) Letöltés
az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról 6/2017. (V.30.) Letöltés
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról 5/2017. (V.30.) Letöltés
a helyi közművelődésről 4/2017. (III.31.) Letöltés
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 3/2017. (III.31.) Letöltés
a szociális ellátások térítési díjairól 2/2017. (III.31.) Letöltés
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 1/2017. (II.9.) Letöltés
a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők
2017. évi illetménykiegészítéséről
14/2016. (XII.19.) Letöltés
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 13/2016. (XII.19.) Letöltés
Melléklet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 8/2016. (VIII.31.) Letöltés
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk
rendjéről
7/2016. (VI.3.) Letöltés
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2016. (V.25.) Letöltés
Melléklet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2016. (V.25.) Letöltés
Melléklet
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1/2016. (II.9.) Letöltés
Melléklet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/2015. (II.19.) Letöltés
Melléklet
a szociális ellátások térítési díjairól 3/2016. (III.31.) Letöltés
a szociális igazgatásról, valamint a szociális és
gyermekjóléti ellátásokról
2/2016. (III.31.) Letöltés
a helyi építési szabályzatról 9/2007. (X.01.) Letöltés
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 1/2016. (II.9.) Letöltés
Melléklet letöltése
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 12/2015. (XI.27.) Letöltés
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2015. (XI.27.) Letöltés
szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 10/2015. (XI.23.) Letöltés
a helyi adókról 9/2014. (IX.24.) Letöltés
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015. (IX.30) Letöltés
Melléklet
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2015. (VI.26.) Letöltés
Melléklet
 az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 1/2015. (II.19.) Letöltés
Melléklet
 az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 7/2015. (V.5.) Letöltés
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  szóló 2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2015. (V.5.) Letöltés
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2/2014. (II.5.)
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 11/2014. (XI.21.) Letöltés
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról
és a közterületek tisztántartásáról
4/2015. (III.9.) Letöltés
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) rendelet módosításáról 3/2015. (III.10.) Letöltés
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 12/2006. (IX. 20.) Letöltés
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 14/2014. (XII.15.) Letöltés
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 13/2014. (XII.15.) Letöltés
szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról 12/2014. (XI.19.) Letöltés
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 11/2014. (XI.21.) Letöltés
Helyi Esélyegyenlőségi Program Letöltés
a szociális ellátásokról 1/2014. (I.23.) Letöltés
a helyi közművelődési tevékenységről 2/2000. (II.24.) Letöltés
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjról 2/2011. (II. 15.) Letöltés
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2/2014. (II. 5.) Letöltés
a szervezeti és működési szabályzata 4/2012. (VI. 14.) Letöltés
1. melléklet a 4/2012. (VI.14.) önkormányzati rendelethez Letöltés
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 4/2013. (IV.8.) Letöltés
a háziorvosi körzetekről 6/2002. (IX.4.) Letöltés
a magánszemélyek kommunális adójáról 6/2005. (VI.23.) Letöltés
a szociális ellátások térítési díjairól 6/2012. (VI. 29.) Letöltés
a helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről 7/1999. (VIII.12.) Letöltés
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatásról
7/2011. (VI. 23.) Letöltés
a közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatása és a házszám-megállapítás szabályairól 7/2014. (VIII. 26.) Letöltés
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és  költségtérítéséről 8/2010. (XII.15.) Letöltés
a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról
8/2013. (VI. 3.) Letöltés
a Szőci Pörös- Borókás Természetvédelmi Terület létesítéséről 10/2007. (X.20.) Letöltés
a közterületek filmforgatási célú használatáról 11/2013. (X.11.) Letöltés
a környezetvédelemről 12/2005.(X.01.) Letöltés
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 12/2006. (IX. 20.) Letöltés
a helyi iparűzési adóról 12/2009. (XII.22.) Letöltés
a gyermekvédelmi ellátásokról 13/2005. (X.1.) Letöltés
a falugondnoki szolgálatról A 4/2009. (III. 20.) R. módosítással egységes szerkezetben 15/2005. (X. 1.) Letöltés
a helyi hulladékgazdálkodási tervről 16/2004. (IX.15.) Letöltés