Szőc község honlapja

Képviselő-testületi ülések és döntések

2021.05.28
Polgármesteri határozatok
  Előterjesztés: A Szőc 025 hrsz-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztés: A Szőc 045 hrsz-ú ingatlan értékesítése
  Előterjesztés: A Szőc 214/15, 214/16, 214/17, és 2014/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  Előterjesztés: A Szőc 1223 és 1224 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
  Előterjesztés: Éves beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
  Előterjesztés: Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi beszámolója a költségvetés végrehajtásáról
 
2021.02.12
2/2021 (II.12.) határozat
  Előterjesztés: Döntés a Szőc Község Önkormányzata képviselő-testülete részére ingyenesen felajánlott földterületről
 
 
2020.10.13 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Az önkormányzat 2020 évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
  Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 
2020.09.17
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Döntés a Településszerkezeti Terv módosításáról
  Előterjesztés: A Szőc Község területén megvalósítandó napelemparkkal kapcsolatos döntések meghozatala
 
2020.08.26
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra vonatkozó pályázat benyújtásáról
 
2020.07.15 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Beszámoló a veszély helyzet időszaka alatt meghozott polgármesteri döntésekről
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosításának elfogadása
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztés: Tájékoztató a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztés: Döntés Szőc Község Önkormányzata 2020-2024. ciklusra vonatkozó Gazdasági Programjáról
 
2020.06.17
Polgármesteri határozat 10/2020. (VI.17)
 
 
  1/2020. (II.11.) Jegyzői utasítás Közszolgálati szabályzatról
  3/2020. (II.12.) a 2020. évi munka és ülésterv
  Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024
 
2020.02.12 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: 1. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
  Előterjesztés: 2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
  Előterjesztés: 3. A képviselő-testület 2020. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
  Előterjesztés: 4. A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése
  Előterjesztés: 5. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének véleményezése
  Előterjesztés: 6. Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatának jóváhagyása
 
2019.12.11 Meghívó közmeghallgatás
  Jegyzőkönyv
 
2019.12.11 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: 1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés: 2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztés: 3. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek Illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Előterjesztés: 4. A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Előterjesztés: 5. Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
 
2019.12.09 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához történő csatlakozással kapcsolatos döntések meghozatalának megtárgyalása. Mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
2019.11.28
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: 1. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2014. (IX.24.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat
 
2019.10.28. Meghívó
Alakuló ülés Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: 1. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
  Előterjesztés: Az önkormányzati képviselők eskütétele, A polgármester eskütétele
  Előterjesztés: Alpolgármester választás, Alpolgármester eskütétele
  Előterjesztés: A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
  Előterjesztés: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
  Előterjesztés: Az Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása, Az Ügyrendi és Szociális Bizottság elnökének megválasztása
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
  Előterjesztés: A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024 megtárgyalása
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XII.15.) rendelet módosításának megtárgyalás
  Előterjesztés: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala hivatalvezetőjének 1/2019. (II.27.) rendelkezése
 
2019.09.24 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2019. (VIII.23.) önkormányzati határozatának módosítása
 
2019.09.04 Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a Magyar Falu Program keretében „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramhoz
Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: A Szőc 024 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása
2019.08.23 Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (111.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztés: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
2019.08.13 Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2016. (111.31.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)
Előterjesztés: A DRV_V_204 kódszámú DRV_V_204 Halimba-Szőc közös vízmű megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési terv megtárgyalása, Melléklet
  Előterjesztés: Szőc 134 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának megtárgyalása
 
2019.07.18 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
 
2019.06.27 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) rendelet módosításának megtárgyalása
  Előterjesztés: Ingatlanvásárlásnak megtárgyalása
 
2019.06.12 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Napelempark bérleti szerződés megtárgyalása
  Előterjesztés: Beiskolázási és óvodáztatási támogatás nyújtásának megtárgyalása
 
2019.05.29 Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előterjesztés: A 2018. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának megtárgyalása
Előterjesztés: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének értékelése
Előterjesztés: Vegyes ügyek
2019.05.28 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása, Melléklet
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, Melléklet
 
2019.04.15 Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A község közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés:Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  Előterjesztés: Kerekasztal XXI. Kft. ingatlan vásárlási ügye
  Vegyes ügyek mellékletei: 1, 2, 3, 4, 5
  Előterjesztés:
 
2019.03.26
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztés: Kabai Zoltán építési telek vásárlás ügye
  Előterjesztés:Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállításár és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása, Pályázati felhívás
 
2019.03.13.
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapjáról szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Előterjesztés: Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
 
2019.02.14
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
  Előterjesztés: Pályázat benyújtása a Víziközmüvek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra
  Előterjesztés: A képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
  Előterjesztés:A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
  Előterjesztés:Földmérési munkára érkezett árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztés:Falugondnoki garázs felújítási munkálataira érkezett árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztés: 2019. évi munka- és ülésterv
 
2019.02.13
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének megtárgyalása: Mellékletek: 1, 2
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításának megtárgyalása. Mellékletek: 1, 2
 
2019.01.24
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatásra
  Előterjesztés: Nem közművel Összegyűjtött háztartási szennyviz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása
  Előterjesztés: Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása
 
2018.12.19
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv (településrendezési eszközök) felülvizsgálatának jóváhagyása, Mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előterjesztés: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása, Melléklet: 1
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
  Előterjesztés: Az Önkormányzat 20109. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
 
2018.12.04
Meghívó
  Jegyzőkönyv
 
2018.11.16
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Véleményezési és partnerségi egyeztetés lezárásának megtárgyalása
  Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
 
2018.09.24
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  Előterjesztés: Szőc község településrendezési tervének, a településrendezési eszközök
felülvizsgálatát jóváhagyandó munkarészeinek és dokumentációinak
véleményezése. Mellékletek: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  Előterjesztés: Médiaterem felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
  Előterjesztés: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak véleményezése
 
2018.08.28.
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A DRV V_204 kódszámú Halimba-Szőc közös vízmű megnevezésű viziközmű- rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv megtárgyalása
  Előterjesztés: A Kossuth Lajos utca 14. szám alatti könyvtárra érkezett napelemes árajánlatok megtárgyalása. Ajánlatok: 1, 2, 3
  Előterjesztés: Inhóf József villanyszerelő vállalkozó árajánlatának megtárgyalása
  Előterjesztés: Domb utca felújítására bekért árajánlatok megtárgyalása. Ajánlatok: 1, 2
 
2018.07.19.
Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: Szőc belterület 83 hrsz, Szőc külterület 076, 068, 044, 1122 hrsz.-ú utak helyreállítására benyújtott árajánlat megtárgyalása
  Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
  Előterjesztés: Vegyes ügyek
 
2018.06.28. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A Szőc 024 és 025 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésének megtárgyalása
  Előterjesztés: “Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz tartozó közbeszerzési eljárás megtárgyalása
  Vegyes ügyek:  Árajánlat Bakos Marton, Beiskolázási és óvodáztatási támogatás nyújtásának megtárgyalása, Árajánlat DÉVA 21 Kft
 
2018.05.30.
Együttes ülés
Meghívó
Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása, Melléklet
 
2018.05.30. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  Előterjesztés: Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának megtárgyalása
  Előterjesztés: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének értékelése
 
2018.05.14. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat hiánypótlásának megtárgyalása
  Előterjesztés: Kútvölgyben lévő ingatlan tetőszerkezetének felújítása
 
2018.04.25. Meghívó
  Jegyzőkönyv
  Előterjesztés: A község közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
  Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, Pályázati kiírás, Határozat javaslat, Árajánlat
  Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
  Előterjesztés: A polgármester idegen-nyelvtudási pótlékának megállapításának megtárgyalása
  Előterjesztés: Vegyes ügyek, Árajánlat kátyú, Törvényességi felhívás
 
2018.04.06.
Együttes ülés
Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, Módosító okirat
2018.03.27. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés: A Szőc, Kossuth Lajos utca 41. szám alatti ingatlan közösségi színtérré történő kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztés: A helyi közművelődésről szóló 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
2018.03.19. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Településkép védelméről szóló rendelet megalkotása, Véleményezés
Előterjesztés: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztés: Vegyes ügyek
2018.02.14. Meghívó
Együttes ülés Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása, Melléklet
2018.02.14. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztés: Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása
Előterjesztés: A képviselő-testület 2018. évi munka- és üléstervének megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: A polgármester 2018. évi szabadságának ütemezése
2018.01.17. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Ajánlat I.
2017.12.19. Meghívó
Jegyzőkönyv
Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv
Előterjesztés: A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának módosítása, Szakmai Program TERVEZET, Szakmai Program
2017.12.07. Meghívó
Jegyzőkönyv
2017.12.07. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés:  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Előterjesztés: Az Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előterjesztés: Ajánlat I., Ajánlat II., Ajánlat III.
2017.11.27. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: A Magyar Állam tulajdonában álló, közfoglalkoztatási munkaprogram keretében kitermelt tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: Ajánlat I.Ajánlat II.
2017.11.07. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztés: Ajánlat I., Ajánlat II., Ajánlat III.
2017.09.28. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés:  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés:  A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztés: SzMSz módosítása
2017.09.18. Meghívó
Jegyzőkönyv
2017.09.13. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, Melléklet
2017.09.05. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatásáról
2017.08.31. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 2017. I. félévi alakulásáról
Előterjesztés:  Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
2017.08.16. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra
Előterjesztés: Beiskolázási és óvodáztatási támogatás nyújtásának megtárgyalása
2017.07.27.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
 2017.06.22. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének megtárgyalása
Előterjesztés:  A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztés: Vegyes ügyek
2017.05.30.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
Előterjesztés:  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előterjesztés:  A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása
 Előterjesztés: A 2016. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása
 Előterjesztés: Az adósság konszolidációban nem részesült települési Önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására elnyert pályázat támogatói okirat módosításának megtárgyalása
2017.05.25. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása, Melléklet I., Melléklet II.,
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása, Melléklet I., Melléklet II., Melléklet III.
 2017.04.27.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
Előterjesztés: 1. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: 2. Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
Előterjesztés: 3. Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, Ajánlat I., Ajánlat II., Ajánlat III.
Előterjesztés: Szociális célú tűzifa igénylésének megtárgyalása
Előterjesztés: A Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése
Előterjesztés: Vegyes ügyek
2017.03.29. Meghívó
Meghívó
Előterjesztés: A község közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása
Előterjesztés: Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztés: A szociális ellátások térítési díjairól szóló 6/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, Melléklet I.
Előterjesztés: A helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata
Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata 2017. évi cafeteria szabályzatának megtárgyalása, Melléklet I.
Előterjesztés: Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi cafeteria szabályzatának jóváhagyása, Melléklet I.
Előterjesztés: Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása, Melléklet I.
Vegyes ügyek: Szőci Művelődési Ház előtér felújítása, Szőci Művelődési ház mosdó átalakítása, Energiamegtakarítási intézkedési terv, AHD CCTV VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER TELEPÍTÉSE
2017.02.07. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés:  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének megtárgyalása, Melléklet I.
2017.02.07. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről
Előterjesztés: Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatár-tervezetének megtárgyalása, Melléklet I.
Előterjesztés: A képviselő-testület 2017. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
Előterjesztés: Névtelen közterületek elnevezése és földrészletek összevonása
Vegyes ügyek: Abrosz ajánlat, Bútor ajánlat, Digitális térkép ajánlat, Jelzőtáblák ajánlat, Utánfutó ajánlat, Vonóhorog ajánlat
2017.01.18.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalása
Előterjesztés: A polgármester 2017. évi szabadságának ütemezése
2016.12.08.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
2016.12.08.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
Előterjesztés:  A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előterjesztés:  Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalása
Előterjesztés:  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotásának megtárgyalása
Előterjesztés:  Az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
2016.11.24. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, Alapító okirat, Módosító okirat
2016.11.22. Meghívó
Jegyzőkönyv
 Előterjesztés: Lemezgarázs alapozási munkálataira érkezett ajánlat megtárgyalása
 Előterjesztés: Lemezgarázs vásárlásának megtárgyalása
 Előterjesztés: Fogorvosi megállapodás megtárrgyalása
 Előterjesztés: Mikulásra és karácsonyra ajándékcsomagok vásárlásának megtárgyalása
 2016.09.27.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
 Előterjesztés: A 2007. évi szennyvízcsatorna-beruházás tervezési árajánlata kifizetésének megtárgyalása
 Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra
 Előterjesztés: A Szőc, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti ingatlan közösségi színtérré történő kijelölésének megtárgyalása
 Előterjesztés: A polgármester idegen-nyelvtudási pótlékának megállapításának megtárgyalása
 Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
 2016.08.29. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló Szőc Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2016. I. félévi alakulásáról
Előterjesztés: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztés: A Szőc, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti ingatlan művelési ágának/kivett megnevezésének módosítása
Előterjesztés: Aszfaltozási és kátyúzási árajánlatok megtárgyalása. Ajánlat I., Ajánlat II., Ajánlat III., Ajánlat IV.
Előterjesztés: A DRV Zrt. 2017-2031. évi gördülő fejlesztési tervének megtárgyalása
Előterjesztés: Segítség kérése a jégkárt elszenvedett településen élő családok részére
Előterjesztés: Szőci Élelmiszerbolt bejáratának járólapburkolása
 2016.07.13. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztés: Beiskolázási és óvodáztatási támogatás nyújtásának megtárgyalása
Tájékoztató: a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
2016.06.27. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Pályázat benyújtása a TOP-3.2.2-15 című pályázati felhívásra “Ajkai járási helyi közcélú energiaellátás megvalósítása megújuló energiaforrásokkal” címmel
Előterjesztés: A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi színtérré történő kijelölésről szóló határozat módosításának megtárgyalása
2016.05.24. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet módosításnak megtárgyalása,Melléklet
Előterjesztés: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 4. számú függelék módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: A helyi címer és zászló alapításáról és használatuk rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása, Belső ellenőri jelentés
Pályázati ajánlatok: Aszfaltozás I., Aszfaltozás II., Hűtőszekrény, Kartoték szekrény, Orvosi rendelő átalakítás, Várótermi szék, , ,
Előterjesztés: Pályázat benyújtása TOP-3.2.2.-15 című pályázati felhívásra
2016.05.12. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Közbiztonsági beszámoló
Előterjesztés:  A nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása, Melléklet
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása, Melléklet
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre pályázat
2016.03.29. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelésnek megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: A szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Előterjesztés: Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
Előterjesztés: A szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Árajánlat: Közvilágítás I., Közvilágítás II.
 2016.02.09.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
 Előterjesztés: Beszámoló a mozgáskorlátozottak részére a megvalósult programokról
 Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 Előterjesztés: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, Melléklet
 Előterjesztés: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése
 Előterjesztés: A képviselő-testület 2016. évi munka- és üléstervének megtárgyalása
 Előterjesztés: Kérelem Darvas Mónika étkezésének támogatása
 2016.02.08. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Nyírádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megtárgyalásaMelléklet
 2015.12.17. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés:  A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításának megtárgyalása
Megállapodás a Nyirádi Közös Önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról
2015.12.09. Meghívó
Jegyzőkönyv
2015.11.19. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megtárgyalása
Előterjesztés: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásának, valamint a házi segítségnyújtás biztosításának megtárgyalása
Előterjesztés: A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeinek megtárgyalása
Előterjesztés: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása.
Melléklektek: 1., 2., 3.
Előterjesztés: Gépjármű üzemeltetési szabályzat módosításának megtárgyalásaSzabályzat
Előterjesztés: A Peugeot Expert diesel típusú, 9 személyes falugondnoki gépjármű értékesítésének megtárgyalása
Feladat ellatási szerződés
2015.10.28. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
2015.09.29. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló Szőc Község Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak 2015. I. félévi alakulásáról, Melléklet
Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Beszámoló a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi költségvetése végrehajtásáról, Melléklet
Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra
Előterjesztés:Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása
Előterjesztés: A Szőc, Kossuth Lajos utca 14. szám alatti ingatlan közösségi színtérré történő kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztés: Pályázat benyújtásának megtárgyalása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
2015.09.10. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Javaslattétel dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölésére
2015.08.28. Meghívó
Jegyzőkönyv
Határozati javaslat: Pályázat benyújtásának megtárgyalása az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására
Határozati javaslat: A Szőc 020/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba adásának megtárgyalása
2015.08.18. Meghívó
Jegyzőkönyv
Határozati javaslat: Beiskolázási támogatás nyújtásának megtárgyalása
Előterjesztés: A Drv Zrt. 2016-2030. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének megtárgyalása
2015.07.07.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
2015.06.25.  Meghívó
Jegyzőkönyv
Határozati javaslat: Pályázat benyújtásának megtárgyalása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, Árajánlat színpad, Árajánlat világítás
Előterjesztés:  Pályázati felhívás Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére történő kiválasztásra, Ismételt pályázati felhívás
Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításának megtárgyalása
Árajánlat: riasztó, kamera
2015.06.08. Meghívó
Jegyzőkönyv
Határozati javaslat: Pályázat benyújtásának megtárgyalása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Ajánlatok 1.  Ajánlatok 2. Ajánlatok 3.
 2015.05.26. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előterjesztés: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás végelszámolásának megtárgyalás
Pályázati felhívás élelmiszer jellegű vegyeskereskesés üzemeltetésére
A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE
Kérelem: Életmód tábor 2015
2015.04.28. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (2015. április 14-ig hozott döntések)
Előterjesztés: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztés: A 2014. évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: A 2014. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása, Melléklet
Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve
Előterjesztés: A Kossuth Lajos utca 14. szám alatti épület könyvtárrá történő átalakításához érkezett árajánlatok megtárgyalása. Ajánlat 1, Ajánlat 2, Ajánlat 3,
Előterjesztés: A háziorvosi rendelési idő módosításának megtárgyalása, Szerződés tervezet
2015.04.14. Meghívó
Jegyzőkönyv
 2015.03.24. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Szőc község 2014. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztés: Könyvtárfejlesztés pályázat
Előterjesztés: Az Önkormányzat 2014-2019 ciklusára szóló gazdasági programja
Előterjesztés: Temető-nyilvántartó program beszerzésének megtárgyalásaÁrajánlat
Előterjesztés: A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előterjesztés: Szőc Község Önkormányzata falugondnoki szolgálatának szakmai programja
2015.03.05. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztés: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
2015.02.23. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Viziközmű létesítményhez tartozó földterület tulajdonjogi rendezése
2015.02.19.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
 Előterjesztés: A Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése, Melléklet
2015.02.17.  Meghívó
 Jegyzőkönyv
 Határozat: 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL
 Előterjesztés: Mozgássérült Veszprém Megyei Egyesület Halimba, Szőc, Nyírád csoporjának a 2014. évben megvalósult programok és a 2015. évre tervezett programok
 Előterjesztés: A képviselő-testület 2015. évi munka- és üléstervének megtárgyalása,
 Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, Melléklet
 Előterjesztés: A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
 Előterjesztés:Törvényességi felhívás teljesítési határideje újabb meghosszabbításának megtárgyalása
 Előterjesztés: A polgármester 2015. évi szabadságának ütemezése
 Előterjesztés: Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására
2015.01.27. Meghívó
  Jegyzőkönyv
 
2015.01.17. Meghívó
Jegyzőkönyv
Előterjesztés: Törvényességi felhívás teljesítési határideje újabb meghosszabbításának megtárgyalása
Előterjesztés: A belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Ellenőrzési jelentés

Archivum: