Szőc község honlapja

Szőc

Szőc története

A települést 1272-ben említik először írásban Zelch néven, ami szláv eredetére utal és jelentése kis falu. Területének fele a veszprémi püspökség uradalmához tartozott, másik fele a Dobosi család tulajdona. A Dobosi család tulajdonának egy részét a Gyulaffy családnak adta el, másik részét pedig a helyi nemességre ruházta át. A püspöki uradalom területe 1494-ben Tátika várához tartozott. Később a falu teljes területe a Gyulaffyaké lett. 1574-ben Szőc területe a csobánci uradalomhoz tartozott. 1669-től a birtok az Esterházy család tulajdonába került. A török hódoltság idején a környék többi településéhez hasonlóan teljesen elnéptelenedett. Az 1711.évi szatmári béke után merült fel először, hogy a kiürült, lakatlan falvakba munkaerőt kell telepíteni. 1741-ben a tulajdonos Esterházy család Németországból hozott telepesekkel népesítette be a települést.

A II. József császár által elrendelt népszámláláson 1785-ben a település lakosságának a száma 294 fő. 1867-es kiegyezés utáni évek fellendülést hoztak erre a vidékre. Kialakul a polgári közigazgatás, a lélekszám megközelítőleg 450-500 fő körül állandósul.

1950-ig Zala vármegyéhez tartozott a település. Zala vármegyében 1854-ig tapolcai 1854-1861-ig sümegi, 1861-től újra tapolcai, majd 1870-től a sümegi járáshoz csatolják. Veszprém megyében 1950-től devecseri, 1971.május 1-től 1983. december 31-ig az ajkai járás része.

A községgel határos Halimba bauxitbányászatának fejlesztése Szőcöt is jelentősen érintette. A községhez tartozó Határvölgy és Szár-hegy területén 1952-ben tervszerű kutatásokkal jó minőségű bauxitlencséket tártak fel. Részben kisebb külszíni fejtésekben és többségében kedvező adottságú mélyműveléses bányákban a karsztvíz szintje fölött termeltek bauxitot. A termelvény elszállítása érdekében jó minőségű közutat építettek és Határvölgyben és lakótelepet is létesítettek. Az ércvagyon kimerülése után a bányaüzem felhagyott épületeiben Szociális Otthont alakítottak ki. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei igazgatási feladataik ellátására 2013. január 1-jei hatállyal, nyirádi székhellyel közös hivatalt alakítottak és tartanak fenn. A 2013-ban létrehozott járási rendszerben Szőc község az ajkai járás települési közé tartozik

Forrás:

  • Tilhof Endre: Szőcz története
  • Wikipédia