Szőc község honlapja

Hirdetmények

2021.07.01


Hirdetmény


Szőc települési eszközeinek részleges módosítása a 020/4 és 021 hrsz. ingatlanok területére vonatkozóan.

(Teljes dokumentáció letöltése)


Mellékletek:


 

Melléklet: rendelet tervezet

 


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ingatlantulajdonosokat, hogy Szőcön elkészült a Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási terv) felülvizsgálatának és a Településfejlesztési Koncepció tervezet a  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmények alapján. A dokumentumok megtekinthetőek a www.szoc.hu weboldalon.

Szőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017. (VII.5.) számú rendeletével elfogadta a Partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partnerek (lakosság, ingatlantulajdonos, civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek) javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A Településfejlesztési Koncepció, a Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan várjuk az észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat mellyel kapcsolatosan az partnerségi egyeztetés 2018. október 12- én indul.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2018. november 9. 17.00 óra.

A „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket levélben az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére (8452 Szőc, Kossuth Lajos u. 41) vagy e-mailen szoc@pr.hu címre kérjük megküldeni.

2018. október 25-én csütörtökön 14.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk Szőcön
 a Polgármesteri Hivatalban
(8452 Szőc, Kossuth Lajos u. 41.)

A településrendezési terv készítése során a lakosságnak is lehetősége van arra, hogy a település jövőjének formálásába beleszóljon. A lakossági fórumon az elkészült munkarészek bemutatásra kerülnek, és azokra észrevételeket tehetnek.

A településrendezési terv és településfejlesztési koncepció készítése során számítunk a lakosság aktív részvételére. Kérjük, jelenlétével tisztelje meg a meghirdetett fórumot.

Szőc, 2018. október 12.

Németh Balázs
polgármester

Mellékletek:


HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

2018. március 13-án kedden 10:30-tól
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk Szőcön.

Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal
(Szőc, Kossuth L. utca 41.)

Témája:
Szőc Község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat tartalmazó Településképi rendelet.

Hirdetmény letöltése

Településképi rendelet


Településképi arculati kézikönyv letöltése


Az Austin Powder Hungary Kft. szőci tároló üzem a tevékenységét 2015. decemberében határozatlan időre felfüggesztette.


gyakorlatozas


Pályázati felhívás

Szőc Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 2015. november 1-jétől 2018. október 31-ig tartó időtartamra.

Pályázat beérkezésének határideje: 2015. október 19.

Információ a polgármestertől írásban kérhető:
Szőc Község Önkormányzata (8452 Szőc, Kossuth L. u. 41.; e-mail: szoc@pr.hu )
Pályázati felhívás letöltése


szoc_hir2015051701


Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2015. május hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!


WARK 2015_A5


Tisztelt Állampolgárok!

Tájékoztatom, hogy a magánföző desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kell teljesíteni.

További információ letöltése