Szőc község honlapja

Tájékoztatók

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

2018. március 13-án kedden 10:30-tól
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk Szőcön.

Helyszíne:
Polgármesteri Hivatal
(Szőc, Kossuth L. utca 41.)

Témája:
Szőc Község településképét formáló építészeti és természeti elemekre vonatkozó előírásokat tartalmazó Településképi rendelet.

Hirdetmény letöltése

Településképi rendelet


Településképi arculati kézikönyv letöltése


Szőc Község Önkormányzat külső védelmi tervének lakossági tájékoztatója:
Letöltés


Az Austin Powder Hungary Kft. szőci tároló üzem a tevékenységét 2015. decemberében határozatlan időre felfüggesztette.


gyakorlatozas


Pályázati felhívás

Szőc Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás keretében történő összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 2015. november 1-jétől 2018. október 31-ig tartó időtartamra.

Pályázat beérkezésének határideje: 2015. október 19.

Információ a polgármestertől írásban kérhető:
Szőc Község Önkormányzata (8452 Szőc, Kossuth L. u. 41.; e-mail: szoc@pr.hu )
Pályázati felhívás letöltése


szoc_hir2015051701


Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. – a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján – az általa megbízott szakemberekkel 2015. május hónapban elvégezteti! Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!


WARK 2015_A5


Tisztelt Állampolgárok!

Tájékoztatom, hogy a magánföző desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles a tulajdonos bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, első esetben ezt a bejelentést, a már meglévő berendezésekről 2015. január 15-éig kell teljesíteni.

További információ letöltése